Kyberpolitiikat ja -menettelyt

Auttaa sinua määrittämään henkilöstön perussäännöt

Voimme auttaa sinua:

  • Nykyisten käytäntöjen ja menettelyjen tarkistaminen

  • Uusien käytäntöjen ja menettelyjen kirjoittaminen

  • Mukautettavia malleja on myös saatavana

  • Tarkastellaan sovellettavuutta NZ Protective Security Requirements (PSR) -sovellukseen

  • Tarkastellaan sovellettavuutta NZ Information Security Manualiin (ISM)

  • Tietoverkkojen sietokyvyn tarkistus

  • Kybervalmiuden maturiteettimalli

  • Kyberkoulutuksen tiekartta