Teknisten kirjoittajien kurssi kyberturvallisuushenkilöstölle

Tämä kurssi antaa yhteenvedon siitä, miten kirjoitat ja välität teknisiä ja ei-teknisiä neuvoja ja raportteja käytännöllisessä ja ytimekkäässä muodossa, joka antaa selkeyden monipuoliselle yleisölle.

Kenen tulisi suorittaa kurssi?

Tämän kurssin yleisö on henkilökuntasi ja esimiehesi, jotka ovat vastuussa organisaation sisäisten tai ulkoisten tietojen julkaisemisesta.

Mitä opit

Autamme sinua ymmärtämään, kuinka tunnistaa tiedot, jotka lukijasi pitävät informatiivisina, ja selkeyttää viestiäsi käsittelemällä seuraavat aiheet;

  • Kohdeyleisön tunnistaminen ja ymmärtäminen

  • Oikean raportointimuodon valinta, mukaan lukien lehdistötiedotteet

  • Kuinka kirjoittaa neuvonta, joka on sisällytettävä, määrittämällä oikea sisältö

  • Yksilähteisen tietovaraston tunnistaminen ja ylläpito

  • Teknisten kirjoittajien käytännesäännöt

  • Tietosuojavaatimusten ymmärtäminen ja ylläpitäminen

  • Neuvoa-antavat ja raportin julkaisemista koskevat menettelyt

  • Neuvonta ja raportit taloudenhoitotekniikoista